சந்திராயன்-2

சந்திராயன்-2 திட்டம் தனித்துவம் மிக்கது
சந்திராயன்-2 திட்டம் தனித்துவம் மிக்கது
இதுவரை யாரும் ஆய்வுசெய்யாத நிலவின் தென்துருவத்தை ஆய்வுசெய்யும் சந்திராயன்-2 திட்டம் தனித்துவம் மிக்கது என இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு பிரதமர் மோடி பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் சந்திரயான்-2 விண்கலம் மார்க்-3 ராக்கெட்மூலம் இன்று பிற்கபல் 2:43 மணிக்கு வெற்றிகரமாக ......[Read More…]

July,22,19,