சந்திர சேகர்

காங்கிரசை மக்கள் புறக்கணிக்க துவங்கிவிட்டனர்
காங்கிரசை மக்கள் புறக்கணிக்க துவங்கிவிட்டனர்
மிகக்குறைந்த எம்.பி.,க்களை கொண்டகட்சிகள், மத்தியில் ஆட்சி அமைத்து, ஒரு சில மாதங்களிலேயே கவிழ்ந்ததுதான் சரித்திரம் . எனவே, பெரும்பான்மை எம்பி.,க்களை கொண்ட கட்சியால்தான், நிலையான ஆட்சியைத் தரமுடியும்,'' என்று , ......[Read More…]