சனாதன தர்மசமம்

தமிழும் சமஸ்கிருதமும் என் இரு கண்கள் part 1
தமிழும் சமஸ்கிருதமும் என் இரு கண்கள் part 1
தமிழ் மொழியில் உள்ள பலருக்கும் தெரியாத, கருத்தாழமிக்க பாடல்களை குறித்து ஒரு கட்டுரை எழுதினால் என்ன என்று யோசித்தேன். ஆனால் அதை விட சமஸ்கிருதத்தை குறித்து எழுதுவதே இப்போதைக்கு காலத்தின் கட்டாயமாக உணர்ந்தேன். ......[Read More…]