சன்னி வக்பு போர்டு

கியான்வாபி மசூதி விவகாரம் சன்னி வக்பு போர்டு எதிர்ப்பு
கியான்வாபி மசூதி விவகாரம் சன்னி வக்பு போர்டு எதிர்ப்பு
புகழ்பெற்ற காசி விஸ்வநாதர் கோயிலின் மீது கட்டப்பட்டுள்ள கியான்வாபி மசூதி நிலத்தை மீட்டுத்தர வேண்டும் என்ற வழக்கில் உத்திரபிரதேச சன்னி வக்பு போர்டு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது முகலாய மன்னர் அவுரங்கசீப் புகழ்பெற்ற காசிவிசுவநாதர் கோயிலில் ஒரு ......[Read More…]