சபதம் ஏற்பு தினம்

சபதம் ஏற்பு தினம் – 14 ஆகஸ்டு
சபதம் ஏற்பு தினம் – 14 ஆகஸ்டு
வேத விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி மையத்தின் சார்பில் "சபதம் ஏற்பு தினம்" நேற்று மாலை சென்னை சாளிக்ராமத்தில் அமைந்துள்ள மாதா அம்ருதான்ந்தமயி மடத்தில் அனுசரிக்கப்பட்டது. ...[Read More…]