சமசீர் கல்வி புத்தகங்கள்

சமசீர்  கல்வி  என்றால்  என்ன?
சமசீர் கல்வி என்றால் என்ன?
தமிழகத்தில் ஸ்டேட் போர்டு, ஆங்கிலோ இந்திய கல்வி முறை, ஓரியன்டல் ஸ்கூல் ஆப் எஜுகேஷன், சிபிஎஸ்ஈ மற்றும் மெட்ரிகுலேஷன் என 5ந்து வகையான பாடத்திட்டங்கள் நடைமுறையில் உள்ளது . இந்த பாடத்திட்ட முறைகளால் , ......[Read More…]