சமமல் சிங்

சரப்ஜித்து சிங்க் குக்கு “தூக்கும்–“பாக் “கும்–ஒன்றுதான்
சரப்ஜித்து சிங்க் குக்கு “தூக்கும்–“பாக் “கும்–ஒன்றுதான்
பாக்கிஸ்தான் சிறையில் கடந்த 23 வருடங்களாக வாடிக்கொண்டிருக்கும் இந்திய கைதி சரப்ஜித் சிங் மீது நடத்தப்பட்ட கொலைவெறி தாக்குதலுக்கு இந்திய பிரதமர் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அளித்த கண்டனத்தை பாருங்கள் ...[Read More…]