சமஸ்கிருதம் என்பதன் பொருள்

தெய்வீக‌ மொழியாம் ஸ‌ம்ஸ்க்ருத‌ம்
தெய்வீக‌ மொழியாம் ஸ‌ம்ஸ்க்ருத‌ம்
தெய்வ‌மொழி என‌ வ‌ழ‌ங்க‌ப்ப‌டும் ஸ‌ம்ஸ்க்ருதம், இறைவனை மனிதன் அடைய ஒரு வழியாக அருளப்பட்டது. இதைப் புரிந்துகொள்ளாத நன்றிகெட்ட மனிதர்கள், குறிப்பாகச் சில ஆட்சியாளர்கள், இதனை அழிக்கக் கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு இருக்கின்றனர். ...[Read More…]

பகுத்தறிவை தொலைத்து விட்டோமா?
பகுத்தறிவை தொலைத்து விட்டோமா?
உலகப் புகழ்பெற்ற மார்க் ட்வைன் என்கிற பேரறிஞர் தனது 10 பாகங்கள் அடங்கிய "உலக நாகரீகங்கள்' என்ற நூலில் "பாரத நாடு மனித குலத்தின் தொட்டில், மொழி தோன்றிய இடம்'' என்று வர்ணித்திருக்கிறார். வில்லியம் ......[Read More…]