சமஸ்கிருதம் கற்க

தெய்வீக‌ மொழியாம் ஸ‌ம்ஸ்க்ருத‌ம்
தெய்வீக‌ மொழியாம் ஸ‌ம்ஸ்க்ருத‌ம்
தெய்வ‌மொழி என‌ வ‌ழ‌ங்க‌ப்ப‌டும் ஸ‌ம்ஸ்க்ருதம், இறைவனை மனிதன் அடைய ஒரு வழியாக அருளப்பட்டது. இதைப் புரிந்துகொள்ளாத நன்றிகெட்ட மனிதர்கள், குறிப்பாகச் சில ஆட்சியாளர்கள், இதனை அழிக்கக் கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு இருக்கின்றனர். ...[Read More…]