சமாதிகள்

வடபழனி ஆலயத்தின் அருகில்  சித்தர்கள்
வடபழனி ஆலயத்தின் அருகில் சித்தர்கள்
சென்னையில் வடபழனி ஆலயத்தின் அருகில் மூன்று சித்தர்கள் சமாதிகள் உள்ளன. யார் அந்த மூன்று சித்தர்கள்? வடபழனி ஆண்டவன் என்று அழைக்கப்படும் அண்ணாசாமி தம்பிரான் என்கின்ற சித்தரின் உண்மையான பெயர் அண்ணாசாமி நாயக்கர். அவருக்கு கடவுள் ......[Read More…]