சமூக வலைத் தளங்கள்

உள்ளூர் பிரச்னைகளை நான் அறிந்து கொள்ள சமூக வலைத்தளங்கள் உதவிசெய்தன
உள்ளூர் பிரச்னைகளை நான் அறிந்து கொள்ள சமூக வலைத்தளங்கள் உதவிசெய்தன
பொய்யான வாக்குறுதிகளை தந்து தேர்தலில் வெற்றிபெற நினைத்தவர்களின் பேச்சுக்களை பிரச்சாரமேடையை தாண்டி வெளியே பரவாமல் தடுத்தது சமூக வலைத் தளங்கள்தான், மேலும் உள்ளூர் பிரச்னைகளை நான் அறிந்து கொள்ள சமூக வலைத்தளங்கள் உதவிசெய்தன ......[Read More…]