சமையல் எரிவாயு

கேஸ் மானியம் எனக்கு வேண்டாம் என்று அறிவிக்க வழி உண்டா?
கேஸ் மானியம் எனக்கு வேண்டாம் என்று அறிவிக்க வழி உண்டா?
மத்திய அரசின் சமையல் எரிவாயு மானியத் திட்டத்தில் சேருவதற்கு மார்ச் மாதத்துக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மார்ச் 31-ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்காதவர்களுக்கு ஏப்ரல் மாதம் முதல் மானிய விலையில் சமையல் எரிவாயு உருளை ......[Read More…]