சம்பள உயர்வு

சரியாக வேலைசெய்யாத மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வருடாந்திர சம்பள உயர்வு கட்
சரியாக வேலைசெய்யாத மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வருடாந்திர சம்பள உயர்வு கட்
சரியாக வேலைசெய்யாத மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வருடாந்திர சம்பள உயர்வு இனிகிடைக்காது என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்த 7-வது சம்பளகமிஷன் பரிந்துரைகள் நேற்று மத்திய அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டது. இந்த அறிவிக்கையில், ......[Read More…]