சரக்கு மற்றும் சேவை வரி மசோதா

காங்கிரஸ் கட்சியை பேச்சு வார்த்தை மூலம் சமாளித்து மசோதாக்களை நிறை வோற்றுவோம்
காங்கிரஸ் கட்சியை பேச்சு வார்த்தை மூலம் சமாளித்து மசோதாக்களை நிறை வோற்றுவோம்
காங்கிரஸ் கட்சியை பேச்சு வார்த்தை மூலம் சமாளித்து, சிக்கலில் இருக்கும் சரக்கு சேவை உள்ளிட்ட 3 முக்கிய மசோதாக்களை நிறை வோற்றுவோம் என நிதி மந்திரி அருண் ஜெட்லி தெரிவித்துள்ளார். சரக்கு மற்றும் சேவைவரி மசோதா, ......[Read More…]