சரப்ஜித் சிங்

எங்களை சுட்டுக்கொன்று விடுங்கள்
எங்களை சுட்டுக்கொன்று விடுங்கள்
பாகிஸ்தானில் ஹோஷியார் பூர் கோட்லக்பாத் சிறையில் இந்திய தண்டனைகைதிகள் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களில் 11 கைதிகள், தங்களை சுட்டுக்கொன்று விடுங்கள் என உருக்கமாக இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அரசுகளுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர். ...[Read More…]

சரப்ஜித்சிங், லாகூர்‌ மருத்துவமனையில் சிகிச்சைபலனின்றி அதிகாலையில் உயிரிழந்தார்
சரப்ஜித்சிங், லாகூர்‌ மருத்துவமனையில் சிகிச்சைபலனின்றி அதிகாலையில் உயிரிழந்தார்
பாகிஸ்தான் சிறையில் கைதிகளால் தாக்கப்பட்ட இந்தியர் சரப்ஜித்சிங், லாகூர்‌ மருத்துவமனையில் சிகிச்சைபலனின்றி இன்று அதிகாலையில் உயிரிழந்தார். ...[Read More…]

மத்திய அரசின் பலவினத்தை  சரப்ஜித்சிங் விவகாரம் காட்டுகிறது
மத்திய அரசின் பலவினத்தை சரப்ஜித்சிங் விவகாரம் காட்டுகிறது
மத்திய அரசு பலவீனமாக உள்ளது என்பதற்கு சரப்ஜித்சிங் விவகாரமே நிரூபணம். இந்த அரசு தன்னை காப்பாற்றி கொள்வதிலே யே கவனமாக இருக்கிறது, நாட்டை பற்றி கவலை படுவதாக தெரியவில்லை என்று ......[Read More…]