சரோஜினி நாயுடு

இந்தியாவின் நைட்டிங் கேல் சரோஜினி  நாயுடு
இந்தியாவின் நைட்டிங் கேல் சரோஜினி நாயுடு
சரோஜினி நாயுடு என அழைக்கப்படும் சரோஜினி சட்டோ பத்யாயா "பாரதிய கோகிலா'' (இந்தியாவின் நைட்டிங் கேல்) என் அழைக்கப்படுபவர். இவர் ஒருபிரபலமான குழந்தை ஞானி, சுதந்திர போராளி மற்றும் கவிஞர் ஆவார். ஹைதாராபாத்தில் (ஆந்திரா) ......[Read More…]