சலயா

மோதியுடன் கை கோர்த்தால், ஆதாயங்களும் வளர்ச்சியும் கிடைக்கும்
மோதியுடன் கை கோர்த்தால், ஆதாயங்களும் வளர்ச்சியும் கிடைக்கும்
சலயா, ஜாம்நகர், குஜராத்: சலேம் மொஹம்மத் பகாத்துடைய பயோடேட்டா அரசியலில் உள்ள ஒழுக்கமின்மையை வெளிச்சம் போட்டு காட்டுகிறது. 45 வயதான அவர் வாழ்க்கையின் பல கட்டங்களில், தன் சொந்த நகரமான சலயாவில் கார்ப்ரேஷன் ......[Read More…]

March,1,14, ,