சல்மா அணை

ஆப்கானில் சல்மா அணைக் கட்டை திறந்து வைக்கும் மோடி
ஆப்கானில் சல்மா அணைக் கட்டை திறந்து வைக்கும் மோடி
அமெரிக்க அதிபராக தொடர்ந்து 2.,வது முறை பொறுப்புவகிக்கும் அமெரிக்க அதிபர் பராக் ஒபாமா இந்த ஆண்டின் இறுதியில் அப்பதவியில் இருந்து ஓய்வுபெறுகிறார். அதற்குமுன்னதாக உலகின் முக்கிய நாடுகளை சேர்ந்த தலைவர்களுக்கு அவர் பிரியாவிடைவிருந்து அளிக்கிறார். இந்தவிருந்தில் ......[Read More…]