சஷிகாந்த் ஷர்மா

சஷிகாந்த் ஷர்மா நியமிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து வழக்கு
சஷிகாந்த் ஷர்மா நியமிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து வழக்கு
மத்திய கணக்குத் தணிக்கைதுறையின் தலைவராக சஷிகாந்த் ஷர்மா நியமிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் பொதுநலன்வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. ...[Read More…]