சாகர்மாலா

“சாகர்மாலா’ துறைமுக மேம்பாட்டு திட்டத்தின்கீழ் ஒருகோடி வேலை வாய்ப்பு
“சாகர்மாலா’ துறைமுக மேம்பாட்டு திட்டத்தின்கீழ் ஒருகோடி வேலை வாய்ப்பு
"சாகர்மாலா' துறைமுக மேம்பாட்டு திட்டத்தின்கீழ், அடுத்த 4, 5 ஆண்டுகளில் குறைந்த பட்சம் ஒருகோடி வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்கு மத்திய அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது என மத்திய தரை வழிப் போக்கு வரத்து, நெடுஞ்சாலைத்துறை ......[Read More…]