சாபகார்

சீனா மற்றும் பாகிஸ்தானுக்கு செக்கு வைத்தது இந்தியா
சீனா மற்றும் பாகிஸ்தானுக்கு செக்கு வைத்தது இந்தியா
பிரதமரின் ஈரான் பயணம் நாட்டுக்கு பெரும் பலன் அளிக்கும் என்பதில் மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது. ஏனெனில் பிரதமரின் பயணத்தின் முக்கிய நோக்க மே.. ஈரானின் "சாபகார்" துறைமுகத்தை இந்தியாவின் கைப்பிடிக்குள் கொண்டு வருவதேயாகும். ......[Read More…]

சீனா, பாகிஸ்தானுக்கு பதிலடி கொடுக்கு சாபகார் துறைமுக ஒப்பந்தம்
சீனா, பாகிஸ்தானுக்கு பதிலடி கொடுக்கு சாபகார் துறைமுக ஒப்பந்தம்
இந்தியாவை சுற்றியுள்ள நாடுகளில் உள்க்கட்டமைப்பு வசதிகளை அதிகரித்துவருகிறது சீனா. இதன் தொடர்ச்சியாக, பாகிஸ்தானின் குவாடர் துறை முகத்தை மேம்படுத்த சீனா ஒப்புதல்பெற்றுள்ளது. இதனால், அரபிக் கடலில் இந்தியாவிற்கு எதிரான தனது பலத்தை சீன ......[Read More…]

May,24,15,