சாரக் ரிஷி

சமஸ்கிருதம் அறிவியல் பூர்வமாக பேசுவதற்கு எளிய மொழி
சமஸ்கிருதம் அறிவியல் பூர்வமாக பேசுவதற்கு எளிய மொழி
அணுவையும், மூலக் கூறுகளை கண்டுபிடித்தது சாரக் என்ற ரிஷி என மனிதவள மேம்பாடு அமைச்சர் ரமேஷ்பொக்ரியால் கூறியுள்ளார். மும்பை ஐஐடி.யில் நடைபெற்ற 57வது பட்டமளிப்பு விழாவில் பேசியவர், எதிர் காலத்தில் நடக்கும் கணினியின் தகவல்பரிமாற்ற ......[Read More…]