சாலை விதி

மனிதன் கடவுளாக மாறுவது எப்படி?
மனிதன் கடவுளாக மாறுவது எப்படி?
பள்ளி, கல்லூரி படித்து முடித்து சராசரி வாழ்க்கையை பல ஆண்டுகள் வாழ்ந்த பின்னர் நமக்கு பிடித்த ஆசிரியர் யார் என கேட்டால் நம்மிடம் கண்டிப்பு காட்டிய ஆசிரியர் நம் கண் முன்னே வந்து செல்வார். ......[Read More…]