சிங்கப்பூர் பயணம்

இந்தியாவும் சிங்கப்பூரும் இணைந்து பணிபுரியலாம்
இந்தியாவும் சிங்கப்பூரும் இணைந்து பணிபுரியலாம்
 அந்நிய முதலீட்டுக்கு ஏற்றநாடாக இந்தியாவை மாற்றுவதற்கு பல சீர்த் திருத்தங்கள் செய்யப்படும், சரக்கு மற்றும் சேவைவரி அடுத்தவருடம் அமல்படுத்தப்படும் என்றும் சிங்கப்பூரில் நடந்த இந்திய சிங்கப்பூர் மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி உறுதி படக்கூறினார். மேலும் ......[Read More…]