சிங்களர்கள்

இலங்கை தமிழர்களை வழி நடத்தும் இந்தியா-
இலங்கை தமிழர்களை வழி நடத்தும் இந்தியா-
இன்று இந்திய பிரதமர் மோடி வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் இந்திய உதவி யுடன் இலங்கையில் தமிழர்கள் வாழும் யாழ்ப் பாணத்தி ல் கட்டபட்ட துரையப்பா விளையாட்ட ரங்கி னை திறந்து வைத்தார்.துவங்கிய அன்றே இந்தியர் ......[Read More…]