சிட்னி

உலக சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்க 25 விமான கப்பல்கள்
உலக சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்க 25 விமான கப்பல்கள்
 தமிழகத்தின் குளச்சல் மற்றும் மகாராஷ்டிராவில் ரூ.10,000 கோடி முதலீட்டில் கப்பல் போக்கு வரத்து முனையம் தொடங்கப் படும் , சின்னஞ்சிறிய தீவு நாடான மாலத்தீவில்கூட சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் வகையில் 47 விமான கப்பல்கள் ......[Read More…]