சின்சோ அபே

ஜப்பான் தேர்தல் வெற்றி  சின்சோ அபேக்கு பிரதமர் வாழ்த்து
ஜப்பான் தேர்தல் வெற்றி சின்சோ அபேக்கு பிரதமர் வாழ்த்து
சமீபத்தில் 475 உறுப்பினர்களை கொண்ட ஜப்பான் பாராளுமன்ற கீழ்சபைக்கு தேர்தல் நடந்தது. இதில் சின்சோ அபே தலைமையிலான விடுதலை ஜனநாயக கட்சி கூட்டணியும், பிரதான எதிர்கட்சியான ஜப்பான் ஜனநாயக கட்சி கூட்டணியும் அதிகாரத்தை ......[Read More…]