சிரங் மாவட்டங்களில்

அசாமில்  கலவரம்  பலி எண்ணிக்கை 21 ஆக உயர்வு
அசாமில் கலவரம் பலி எண்ணிக்கை 21 ஆக உயர்வு
அசாமில் கோக்ராஜ்கர், சிரங் போன்ற மாவட்டங்களில் முஸ்லிம்களுக்கும், போடோபழங்குடி இன மக்களுக்குமிடையே கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு திடீரெனமோதல் வெடித்தது . இதில் பழங்குடி இன மக்கள் நான்கு ......[Read More…]