சிரோன் மணி அகாலி தளம்

சீக்கிய  கலவரம் குறித்த ராகுலின் கருத்து அபத்தமானது
சீக்கிய கலவரம் குறித்த ராகுலின் கருத்து அபத்தமானது
1984 ஆம் ஆண்டு சீக்கியர் மீது நடந்த கலவரம்குறித்த ராகுல்காந்தியின் கருத்து அபந்தமானது. பாசாங்குத் தனமானது என்று சிரோன் மணி அகாலி தளம் குற்றம்சாட்டியுள்ளது. ...[Read More…]