சிவராஜ்சிங் செளகான்

3-டி தொழில் நுட்பத்தை பயன்படுத்த போகும்  சிவராஜ்சிங் செளகான்
3-டி தொழில் நுட்பத்தை பயன்படுத்த போகும் சிவராஜ்சிங் செளகான்
ம.பி., மாநில தேர்தல் பிரசாரத்துக்கு 3-டி தொழில் நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதற்கு அம்மாநில முதல்வர் சிவராஜ்சிங் செளகான் முடிவுசெய்துள்ளார். ...[Read More…]