சீனக் கடல்

சீன எதிர்ப்பையும் மீறி, தென் சீனக்கடல் பகுதியில் எண்ணெய் துரப்பண பணி
சீன எதிர்ப்பையும் மீறி, தென் சீனக்கடல் பகுதியில் எண்ணெய் துரப்பண பணி
சீன எதிர்ப்பையும் மீறி, தென் சீனக்கடல் பகுதியில் எண்ணெய் துரப்பண பணியை மேற்கொள்வது தொடர்பாக இந்தியா-வியத்நாம் இடையே செவ்வாய்க் கிழமை ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. ...[Read More…]