சீனப் போர்

சீனப்போரில் தோல்வியடைந்த நேருவின் வியூகம்
சீனப்போரில் தோல்வியடைந்த நேருவின் வியூகம்
'இந்தியாவின் சீனப் போர்' புத்தக ஆசிரியரும். இந்திய ராணுவவியூக விமர்சகருமான நெவில் மாக்ஸ்வெல் (Neville Maxwell) அவர்கள் ஹெண்டெர்சன் ப்ரூக்குடைய அறிக்கையின் பல பகுதிகளை வெளியிட்டுள்ளார். 1962 சீனப்போரில் இந்திய ராணுவ நடவடிக்கையில் ......[Read More…]

March,21,14,