சீன அரசு நாளிதழில்

நரேந்திர மோடி ஆட்சியில் இந்தியப் பொருளாதாரம் சிறியளவில் மேம்பட்டுள்ளது சீன அரசு நாளிதழில்
நரேந்திர மோடி ஆட்சியில் இந்தியப் பொருளாதாரம் சிறியளவில் மேம்பட்டுள்ளது சீன அரசு நாளிதழில்
நரேந்திர மோடி ஆட்சியில் இந்தியப் பொருளாதாரம் சிறியளவில் மேம்பட்டுள்ளது என்று சீன அரசு நாளிதழில் செய்தி வெளியிடபட்டுள்ளது. நரேந்திர மோடி பிரதமரான பிறகு இந்திய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த பல நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளார். இதனால் சிறியளவில் பலன் ......[Read More…]