சீமாந்திரா

பிரளயத்திற்கு பின் விடைப்பெற போகும் ஐ.மு..கூட்டணி அரசு
பிரளயத்திற்கு பின் விடைப்பெற போகும் ஐ.மு..கூட்டணி அரசு
தனது பதவிக்காலம் முடிவுறும் தருவாயில் உள்ள ஐ.மு..கூட்டணி அரசு, அரசு நிறுவனங்களின் வீழ்ச்சி, பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் பின்னடைவு, அரசின் முடிவெடுக்கும் தன்மையில் நம்பிக்கையிழக்கவைக்கும் ஊழல் என அரசமைப்பில் தன் சிறு பங்கை 'பிரளயத்திற்கு ......[Read More…]