சுகாதாரத் துறை இணை அமைச்சர்

12 வயது சிறுவனின் அறிய நோய் குறித்து ஆராய்ச்சி செய்ய அமைச்சர் உத்தரவு
12 வயது சிறுவனின் அறிய நோய் குறித்து ஆராய்ச்சி செய்ய அமைச்சர் உத்தரவு
ஹண்டர் சின்ட்ரோம் எனப்படும் மிகக்கொடிய நோயால் பாதிக்கப்பட்ட 12 வயது சிறுவன் ஏரியனுக்கு உதவும் வகையில், அந்தநோய் குறித்து ஆய்வுசெய்ய எய்ம்ஸ் மருத்துவர்கள் குழுவினருக்கு மத்திய சுகாதாரத் துறை இணை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் ......[Read More…]