சுக்தேவ்

பகத் சிங், ராஜகுரு ,சுக்தேவ் உள்ளிட்டோருக்கு பிரதமர் அஞ்சலி
பகத் சிங், ராஜகுரு ,சுக்தேவ் உள்ளிட்டோருக்கு பிரதமர் அஞ்சலி
சுதந்திரபோராட்ட தியாகிகளான மாவீரன் பகத் சிங், ராஜகுரு ,சுக்தேவ் உள்ளிட்டோரது நினைவு நாள் நேற்று அனுஷ்டிக்கப்பட்டது. வெள்ளையர்களை எதிர்த்துபோராடி அவர்களால் 24 வயதில் தூக்கிலிடப்பட்ட மாவீரன்தான் பகத்சிங். பகத்சிங் உள்ளிட்ட சுதந்திர போராட்ட ......[Read More…]