சுக்பீர் சிங் பாதல்

மோடி என்னும் சுனாமி அலை காங்கிரசை  நாட்டைவிட்டே துரத்தும்
மோடி என்னும் சுனாமி அலை காங்கிரசை நாட்டைவிட்டே துரத்தும்
நரேந்திரமோடி என்னும் சுனாமி அலை காங்கிரஸ் கட்சியை நாட்டைவிட்டே வெளியேற்றும், நரேந்திரமோடிக்கு நாடு முழுவதும் மக்கள் ஆதரவு உள்ளது என பஞ்சாப் துணை முதல்வர் சுக்பீர்சிங்பாதல் கூறியுள்ளார் . ...[Read More…]