சுதந்திர இந்தியா

சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் துணை ஜனாதிபதி
சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் துணை ஜனாதிபதி
துணைஜனாதிபதி தேர்தல் வெங்கையா நாயுடு வெற்றிபெற்ற நிலையில் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் துணை ஜனாதிபதியானார். ஆந்திர மாநிலம், நெல்லூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வெங்கையா, கடந்த 1949-ஆம் ஆண்டு ஜூலை 1-ஆம் தேதி பிறந்தார். ஆந்திரா பல்கலைக் ......[Read More…]