சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள்

சுதந்திரபோராட்ட வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஓய்வூதியதொகை 20 சதவீதம் அதிகரிப்பு
சுதந்திரபோராட்ட வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஓய்வூதியதொகை 20 சதவீதம் அதிகரிப்பு
சுதந்திரபோராட்ட வீரர்கள் மற்றும் அவர்களது வாரிசுகளுக்கு வழங்கப்படும் ஓய்வூதியதொகை 20 சதவீதம் உயர்த்தி வழங்கப்படும். இதற்கான ஒப்புதலை மத்திய அமைச்சரவை இன்று வழங்கியுள்ளது.  இந்தவருடம் சுதந்திரதின உரையில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திரமோடி, சுதந்திர போராட்ட வீரர்களுக்கான ......[Read More…]