சுதேசி பொருளாதாரக்

வேண்டாம் அடிமைத் தனம் !!  வேண்டும் போராட்டகுணம் !!!
வேண்டாம் அடிமைத் தனம் !! வேண்டும் போராட்டகுணம் !!!
 கிபி1600-ல் பொம்மை விற்க வந்த கிழக்கு இந்திய கம்பெனி பாரத நாட்டை அடிமைப் படுத்தி 1947 வரை நம் நாட்டின் வளங்களையெல்லாம் கொள்ளையடித்தது... அவர்களால் ஆரம்பிக்கப் பட்ட காங்கிரஸ் அவர்களை வெளியேற்றப் பாடுபட்டது. அதன் புகழை ......[Read More…]