சுப்பாராவ்

சுப்பாராவின் பொறுப்பில்லாத பேச்சு
சுப்பாராவின் பொறுப்பில்லாத பேச்சு
நாடு இப்போதுசெழிப்பாக இருக்கிறதாம். கிராமப்புற ஏழை மக்கள் தற்போது கறி, பால், முட்டை, காய் கறிகள் என்று சத்தான உணவுகளை அதிகம் சாப்பிட தொடங்கி விட்டர்களாம். கிராமப்புற ஏழைமக்களுக்கு வருமானம் பெருகிவிட்டதுதான் காரணமாம். ......[Read More…]

April,8,13,