சுரங்க பாதை

இந்தியாவிலேயே மிகநீளமான சுரங்க பாதையை வரும் ஏப்ரல் 2-ம் தேதி பிரதமர் மோடி நாட்டுக்கு அர்ப் பணிக்கிறார்
இந்தியாவிலேயே மிகநீளமான சுரங்க பாதையை வரும் ஏப்ரல் 2-ம் தேதி பிரதமர் மோடி நாட்டுக்கு அர்ப் பணிக்கிறார்
ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் கட்டப் பட்டுள்ள இந்தியாவிலேயே மிகநீளமான சுரங்க பாதையை வரும் ஏப்ரல் 2-ம் தேதி பிரதமர் மோடி நாட்டுக்கு அர்ப் பணிக்கிறார். ஜம்மு - நகர் தேசியநெடுஞ்சாலையில் 286 கி.மீ. தூரத்துக்கு நான்கு ......[Read More…]