சுரங்க

நிலக்கரி சுரங்க உரிமங் களை ரத்துசெய்ய வேண்டும்
நிலக்கரி சுரங்க உரிமங் களை ரத்துசெய்ய வேண்டும்
"ஐக்கிய முற்போக்கு_கூட்டணி ஊழல்மிகுந்த அரசு என பெயர் பெற்றுள்ளது . இந்த அரசினால் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள நிலக்கரி சுரங்க உரிமங் களை ரத்துசெய்ய வேண்டும்,'' என்று பாரதிய ......[Read More…]

September,1,12, ,