சுரண்டையில்

சுரண்டையில் பா ஜ க ஆர்ப்பாட்டம்
சுரண்டையில் பா ஜ க ஆர்ப்பாட்டம்
நவம்பர் 21   -   சில்லறை வர்த்தகத்தில் நேரடி அந்நிய முதலீட்க்கு  வழிவகுக்கும் மத்திய  அரசைக்  கண்டித்து சுரண்டையில் பாஜக வினர் புதன்கிழமை  ஆர்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் . மாவட்ட தலைவர் பாண்டிதுரை தலைமை ......[Read More…]