சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி

வந்தே மாதரம் ஒரு வினோதமான மந்திரம்  சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி
வந்தே மாதரம் ஒரு வினோதமான மந்திரம் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி
சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி அரசாங்க சிவில் அலுவலராக இருந்து மக்களுடன் உரிமைக்காக பாடுபடும் எண்ணத்துடன் தனது உயர்பதவியினை துறந்தவர், இவர் "வங்காளி" என்ற பெயரில் பத்திரிகை ஒன்றினை நடத்தி வந்தார். ...[Read More…]