சுரேஷ் ஜோஷி

நவீனவிவசாய முறைகளை ஏற்றுக்கொண்ட நாம் அதிலிருந்து என்ன சாதித்தோம்
நவீனவிவசாய முறைகளை ஏற்றுக்கொண்ட நாம் அதிலிருந்து என்ன சாதித்தோம்
பசுமைப்புரட்சி என்ற பெயரில் ஏற்கப்பட்ட கொள்கைகளால் விவசாய பொருள்களுக்காக பன்னாட்டு நிறுவனங்களை சார்ந்து இருக்கும்நிலைக்கு விவசாயிகள் தள்ளப்படுகின்றனர் என்று ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு குற்றம் சாட்டியுள்ளது.  மத்தியப் பிரதேச மாநிலம், நினோராவில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற விவசாயம் தொடர்பான ......[Read More…]

அனைத்து மதங்களையும் மதிப்பது அவசியமாகும்
அனைத்து மதங்களையும் மதிப்பது அவசியமாகும்
அனைத்து மதங்களையும் மதிக்கவேண்டும் , அகிம்சை கொள்கைகளைப் பின்பற்ற வேண்டியது அவசியம் வேறுபட்ட கருத்துகளைக் கொண்ட பல்வேறு மதங்கள் உள்ளன. ஆனால், மக்கள் தங்களுடைய சொந்தமதத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கும், மத நம்பிக்கைகளைப் பின்பற்றுவதற்கும் இங்கு சுதந்திரம் ......[Read More…]