சுஷீல் குமார் ஷிண்டே

காவி பயங்கரவாதம் ஒரு வழியாக  மன்னிப்பு கேட்டார் ஷிண்டே
காவி பயங்கரவாதம் ஒரு வழியாக மன்னிப்பு கேட்டார் ஷிண்டே
காவி பயங்கரவாதம் என்ற தமது சர்ச்சைக்குரிய பொய் கருத்துக்காக ஒரு வழியாக உள்துறை அமைச்சர் சுஷீல் குமார் ஷிண்டே வருத்தம் தெரிவித்தார். ...[Read More…]