சூஃபியிஸம்

இந்தியாவின் பெருமையே பன்முகத் தன்மைதான் , அதனிலிருந்து  மலர்ந்ததே சூஃபியிஸம்
இந்தியாவின் பெருமையே பன்முகத் தன்மைதான் , அதனிலிருந்து மலர்ந்ததே சூஃபியிஸம்
மனித சமூகத்தை நன்னெறிபடுத்தி அமைதியை போதிக்கும் மார்க்கம் இஸ்லாம். எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படை அன்பு என்பதே இஸ்லாத்தின் அடிப்படை கோட்பாடு. இஸ்லாமியர்களின் புனிதநூலான குரானில் அல்லாவுக்கு 99 பெயர்கள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அந்த அனைத்து பெயர்களுக்கும் அன்பு, ......[Read More…]