சூரப்பா

நமக்குத் தேவை நல்ல துணைவேந்தர்கள்
நமக்குத் தேவை நல்ல துணைவேந்தர்கள்
"கர்நாடகத்தைச் சேர்ந்த சூரப்பா, தமிழ்நாட்டில் ஒரு பல்கலைக் கழகத்துக்கு துணை வேந்தர் ஆகலாமா?"- என்று கொதிப்பவர்களின் கவனத்துக்கு.... ஒன்றுபட்ட சென்னை ராஜதானியாக விளங்கிய காலம். கொச்சி, திருவனந்தபுரம் சமஸ்தானங்கள் நீங்கலாக இன்றைய கேரளத்தின் - மலபார் ......[Read More…]

April,6,18,