சூரரைப் போற்று

உண்மைகளை மாற்றக் கூடாது; திரித்துக் கூறக்கூடாது
உண்மைகளை மாற்றக் கூடாது; திரித்துக் கூறக்கூடாது
ஒரு புத்தகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு சினிமா எடுக்கும்போது, சினிமாவுக்காக சில விசயங்களை மாற்றிக்கொள்ளலாம் தான். ஆனால், உண்மைகளை மாற்றக் கூடாது; திரித்துக் கூறக்கூடாது. 'சூரரைப் போற்று' திரைப்படத்தை நாம் இன்னும் பார்க்கவில்லை. நம்பத் தகுந்த நண்பர் ......[Read More…]